• Prima   /  Informații   /  Documente și Politici   /  Documente de politici publice elaborate de APL Chișinău

  Documente de politici publice elaborate de APL Chișinău

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Programul municipal-pilot Start-up pentru tineri și migranți
  26.07.2022 09:39  
  Descarcă : româna  

  Aprobat în baza deciziei nr. 9/14 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”
  Strategia de dezvolatre a turismului pentru perioada 2022-2026 „Chișinău – capitală turistică”
  26.07.2022 09:34  
  Descarcă : româna  

  Aprobată prin decizia nr. 9/13 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului pentru perioada 2022-2026 „Chișinău - capitală turistică”
  Documentului „Viziunea de transformare digitală a orașului Chișinău - 2030”
  19.07.2022 09:30  
  Descarcă : româna  

  Aprobat ă prin Decizia nr. 9/1 din 19.07.2022 „Cu privire la aprobarea Documentului „Viziunea de transformare digitală a orașului Chișinău - 2030”
  Planul local anticorupție pentru anii 2022-2025
  20.05.2022 09:43  
  Descarcă : româna  

  Aprobat prin decizia nr. 4/1 din 17.05.2022 „Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 2022-2025”
  Caietul de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău
  04.08.2021 09:59  

  Docuemnt aprobat prin decizia nr. 7/9 din 27 iulie 2021 „Cu privire la Caietul de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău"  Partea 1Partea 2Partea...
  Aprobarea listei și inițierea procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat
  13.10.2020 09:57  
  Descarcă : româna  

  Aprobat prin decizia nr. 17/4 din 01 octombrie 2020 „Cu privire la aprobarea listei și inițierea procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat”
  Aprobarea Planului de acțiuni pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău, operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 și Tema-program pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău
  05.08.2020 10:18  
  Descarcă : româna  

  Document aprobat prin decizia nr. 12/14 din 28 iulie 2020 „ Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău, operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 și Tema-program pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău”
  Aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025
  30.07.2020 10:32  
  Descarcă : româna  

  Decizia nr. 11/18 din 16 iulie 2020 „Cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025”
  Aprobarea și aplicarea Ghidului de design al străzilor din mun. Chișinău
  22.07.2020 10:37  

  Document aprobat prin decizia nr. 11/8 din 14.07.2020 „Cu privire la aprobarea și aplicarea Ghidului de design al străzilor din mun. Chișinău”   
  Aprobarea documentului de planificare strategică și dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău – Chișinău - Oraș Verde - Planificare Strategică a municipiului Chișinău” (complet)
  29.05.2020 10:41  

  Document aprobat prin decizia nr. 6/14 din 21 mai 2020 „Cu privire la aprobarea documentului de planificare strategică și dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău - Chișinău-Oraș Verde- Planificare Strategică a municipiului Chișinău" (complet)   
  Aprobarea planului de reînnoire a parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău pentru anii 2020-2023
  21.05.2020 10:48  
  Descarcă : româna  

  Act aprobat prin decizia nr. 6/3 din 19.05.2020 „Cu privire la aprobarea planului de reînnoire a parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău pentru anii 2020-2023”