• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice  /  ANUNT privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale”

  ANUNT privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale”

   22.04.2020 17:22     

  Direcția Generală Arhitectură Urbanism și Relații Funciare inițiază, începînd cu data de 22 aprilie 2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale”.

  Scopul proiectului este aplicarea Codului Civil al Republicii Moldova, operat prin Legea nr. 133/2018 privind modificarea Codului Civil.

  Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie constă în stabilirea (mecanismului) de sarcini și acordarea de împuterniciri necesare perceperii redevenței pentru superficia legală, precum și încheierii, la solicitare, a contractelor de superficie și locațiune a terenurilor municipale și încasării plăților de la titularii drepturilor pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor private la bugetul public municipal.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt punerea în sarcina autorității executive a administrației publice locale să încheie, la solicitare, contractele de superficie pe perioada de funcționare prezumată a bunului imobil și contractele de locațiune, inclusiv cu dreptul de a institui servituți și alte condiții necesare, cu proprietarii bunurilor imobile înregistrate separat în capitolul B (cu exceptia construcțiilor provizorii) și cu proprietarii bunurilor imobile înregistrate separat în capitolul C al registrului bunurilor imobile, acordându-i-se, în acest sens, depline împutemiciri.

  Beneficiarii proiectului de decizie sunt persoanele fizice și juridice, proprietari ai bunurilor imobile înregistrate separat în capitolul B (cu exceptia construcțiilor provizorii) și proprietari ai bunurilor imobile înregistrate separat în capitolul C al registrului bunurilor imobile, precum și titulari ai dreptului de arendă obținut anterior asupra terenurilor aferente proprietate a municipiului Chișinău.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art. 654-666 ale Codului Civil al Republicii Moldova, art. 29 din Legea nr. 1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/23 din 02.04.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale, deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/24 din 02.04.2013 cu privire la aprobarea Metodologiei calculării prețului estimativ al terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, art. 12 din Codul administrativ al Republicii Moldova, art. 14, alin. (2), lit. b) - d), art. 19 alin. (4) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală și art.6, alin. (2), alin. 3), lit. b) și lit. d) din Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 15 mai 2020, pe adresa adresa electronică: m.stratulat@dgaurf.md la numărul de telefon 022 22 81 10 sau pe adresa mun.Chișinău bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 83

  Proiectul deciziei despre aprobarea Regulamentului privind raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenuri municipale și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md sau la sediul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare (bd.Ștefan cel Mare și Sfnt, 83).

   

  Fișiere anexate: