• Prima   /  Oraşul   /  Cetăţeni de onoare

  LISTA persoanelor deţinătoare a titlului „Cetăţean de onoare al oraşului Chişinău"

  Nr. d/o Numele, prenumele Menţiuni Nr., data documen­tului Organul emitent
  1. Beliskii Alexei Fost comandant al batalionului I al regimentului 273 infanterie de gardă din Chişinău, Erou al U.R.S.S.

  2. Jerebin Dmitrii Fost comandant al corpului 32 infanterie

  3. Liubko Vasilii Fost comandant al regimentului 1038 infanterie de gardă din Chişinău decorat cu Ordinul Drapelul Roşu

  4. Salari Petru Formator, Uzina „Grigore Cotovschi"

  5. Vulpe Tudor Conducător al brigăzii complexe C-4 a Trustului „Chişinevstroi"

  6. Boicenko Victor Locţiitor al conducătorului Direcţiei principale pentru turism extern de pe lângă Consiliul de Miniştri al U.R.S.S., preşedinte al S.A. Unionale „Inturist", Erou al Uniunii Sovietice, fost comandant de pluton al companiei de cercetare independente nr. 352 22/17 din 13.10.1977 Исполкoм городского Совета  народных депутатов
  7. Gheorghiu Natalia Şef al Catedrei de chirurgie pediatrică, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale a U.R.S.S., Om Emerit de Ştiinţă al Moldovei, doctor în ştiinţe medicale 22717 din 13.10.1977 Исполкoм городского Совета  народных депутатов
  8. Odobescu Vera Croitoare, secţia nr. 2 a Asociaţiei de producere a încălţămintei „Zorile" din Chişinău, Erou al Muncii Socialiste

  9. Seleţchi Gheorghe Conducător al brigăzii complexe a DC-8 a trustului „Promstroi", Erou al Muncii Socialiste

  10. Grigoraşcenco Leonid Redactor-şef al Colegiului de experţi în artă al Ministerului Culturii al Moldovei, membru corespondent al Academiei de Arte a U.R.S.S., pictor al poporului din Moldova 18/3 din 22.10.1989 Исполкoм городского Совета  народных депутатов
  11. Bieşu Maria   Solistă a Teatrului de Operă şi Balet din Moldova, laureată a premiilor de stat a U.R.S.S. Cavaler al Ordinului Republicii, Doctor Honoris Causa, deţinătoare a Ordinului Naţional „Steaua României", a Cupei de Aur pentru cea mai bună interpretare a rolului „Madam Batterfly" la concursul internaţional de canto „Miura Tamachi", Tokio, 1967. Preşedinte al Uniunii Muzicienilor (1987), vicepreşedinte al Uniunii Mondiale a Muzicienilor din Moldova (1992) 57/5 02.11.2007
  12. Buga Vera
  Conducător al brigăzii de fierari betonişti şi sudori de la Uzina de piese din beton armat nr. 4, Erou al Muncii Socialiste

  13. Botezat Ion   Maistru pentru instruire de producţie la Şcoala tehnică medie de specialitate nr. 75, Erou al Muncii Socialiste

  14. Matvienco Dumitru   Frezor la distanţa de căi ferate a Căii Ferate a Moldovei, Erou al Muncii Socialiste, inventator emerit al U.R.S.S. şi R.S.S.M.

  15 Repida Lucheria   Doctor în ştiinţe istorice, locţiitor al preşedintelui Consiliului orăşenesc al veteranilor de război şi ai muncii

  16. Zamfir Gheorghe Mare compozitor şi interpret nr. 3 din 23.12.1990 Исполкoм городского Совета  народных депутатов
  17. Coşeriu Eugen Cetăţean al Germaniei şi al Uruguaiului, savant, lingvist, academician (originar din Mihăileşti, Râşcani) 18/12 din 08.07.1993 Primăria oraşului Chişinău
  18. Juan Antonio Samaranch Preşedinte al Comitetului Internaţional Olimpic 10/45 din 03.05.1999 Primăria municipiului Chişinău
  19. Rusu Valeriu Director al Departamentului lingvistică comparată şi română, Universitatea Provense, Franţa

  20. Jacques Chirac Preşedintele Republicii Franceze

  21. Lujkov Iurii Preşedintele Guvernului şi primarul oraşului Moskova, -Rusia

  22. Ghidzenko Iurie Pilot-cosmonaut al Federaţiei Ruse 48/38 din 21.06.2006 CMC
  23. Doga Eugen
  Compozitor, Cavaler al Ordinului Republicii 66/8 din 20.02.2007 CMC
  24. Ilaşcu Ilie
  Luptător pentru independenţa Republicii Moldova 7/6 din 11.10.2007 CMC
  25 Ivanţoc Andrei   Luptător pentru independenţa Republicii Moldova 7/6 din 11.10.2007 CMC
  26 Leşco Alexandru Luptător pentru independenţa Republicii Moldova 7/6 din 11.10.2007 CMC
  27 Popa-Petrov Tudor Luptător pentru independenţa Republicii Moldova 7/6 din 11.10.2007 CMC
  28. Vieru Grigore (post-mortem) Poet, deţinător al Ordinului Republicii, deputat în primul Parlament democrat (1989) 2/4 din 17.02.2009 CMC
  29. Matcovschi Dumitru Poet, cavaler al Ordinului Republicii 4/4 din 30.04.2009 CMC
  30. Mândâcanu Valentin bd.C. Negruzzi, 5- 71 27 23 23 Traducător, lingvist, publicist 475 din 30.04.2009 CMC
  31. Botgros Nicolae
  Dirijor, Artist al poporului, Cavaler al Ordinului Republicii 13/2-1 din 28.10.2010 CMC
  32. Vrabie Gheorghe
  Artist plastic, autor al simbolurilor municipiului Chişinău şi al Stemei Republicii Moldova 13/2-6 din 28.10.2010 CMC
  33. Sainciuc Glebus
  Plastician 13/2-7 din 28.10.2010 CMC
  34. Rusu-Ciobanu Valentina
  Pictoriţă  13/2-5 din              28.10.2010 CMC
  35 Munteanu Mihai
  Solist al Operei Naţionale, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova 13/2-4 din              28.10.2010 CMC
  36. Lazariuc Anastasia - Bucureşti Interpretă de muzică uşoară 13/2-2 din 28.10.2010 CMC
  37. Doina şi Ion Aldea Teodorovici Artişti, promotori ai culturii naţionale 13/2-3 din 28.10.2010 CMC
  38. Iovu Vasile Naist, cavaler al Ordinului Republicii, Artist al Poporului Nr. 2/2 din 21.02.2012 CMC
  39. Cimpoi Mihai Academician, critic literar Nr. 5/6 din 17.09.2012 CMC
  40. Vangheli Spiridon Scriitor Nr. 5/7 din 17.09.2012 CMC
  41 Soltan Petru Academician, matemacian Nr. 5/3-5 din 30.05.2014 CMC
  42 Urschi Gheorghe Umorist Nr. 5/3-3 din 30.05.2013 CMC
  43 Rotaru Sofia  Interpretă de muzică uşoară Nr. 5/3-1 din 30.05.2013 CMC
  44 Vodă Gheorghe Scriitor, regizor Nr. 5/3-4 din 30.05.2013 CMC
  45 Șmitt Luitgard Filantrop, cetățean al Germaniei Nr. 5/3-2 din 30.05.2013 CMC
  46 Ghidirim Gheorghe Academician, chirurg Nr. 1/17-1 din 30.01.2014 CMC
  47 Ababii Ion Academician, profesor universitar Nr. 1/17-2 din 30.01.2014 CMC
  48 Volontir Mihai Actor  Nr. 2/41 din 04.03.2014 CMC
  49 Harmelin Iurie Regizor Nr. 4/38 din 13.05.2014 CMC
  50 Ungureanu Ion Regizor Nr. 11/4-3 din 18.12.2014 CMC
  51 Curbet Vladimir Coregraf, conducător ansamblul „JOC” Nr. 11/4-1 din 18.12.2014 CMC
  52 Beșleagă Vladimir Scriitor Nr. 11/4-2 din 18.12.2014 CMC
  53 Julea Zinaida interpretă de muzică populară nr. 1/21 din 14.04.2016 CMC
  54 Jiglițchi Veaceslav sculptor nr. 1/22 din 14.04.2016 CMC