• Prima   /  Primăria   /  Viceprimari   /  Ilie CEBAN

  Ilie CEBAN

   

  Informație personală: 

  • Nume: Ceban
  • Prenume: Ilie
  • Data nașterii: 24 decembrie 1984
  • E-mail: avocatilieceban@gmail.com 

  Experiență profesională:

  • 2007 – 2009: Jurist, șef direcție juridică „Moldova AstroVAZ” S.A.
  • 2008–2009: Avocat stagiar, Biroul Asociat de Avocați „Buiucani”
  • 2009 – 2012: Membru Biroul Asociat de Avocați „Verdict” 
  • 2012 – prezent: Avocat, Cabinetul Avocatului Ilie Ceban 

  Educație și formare: 

  • 1991 – 2002: Școala medie generală „Școala medie s.Roșietici, r-nul.Florești”
  • 2002 – 2007: Diplomă de Licență în Drept, specialitatea Drept Penal, Universitatea de Stat din Moldova
  • 2007 – 2008: Diplomă de Masterat în Drept, specialitatea Drept Civil, Universitatea de Stat din Moldova
  • 2009 – Licență de avocat 
  • 2014 – Licență de mediator

  Limbi străine: 

  • Română - limba maternă
  • Rusa - C2 (utilizator experimentat)
  • Engleza - B2 (utilizator independent) 

  Competenţe de comunicare:

  • Abilități excelente de comunicare, dobandite în urma unei perfecționări continue temeinice şi a muncii in echipă
  • Capacitatea de a manifesta solidaritate în rezolvarea problemelor
  • Capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite (a tolera alte puncte de vedere, a conștientiza responsabilitatea individuală și colectivă)
  • Capacitatea de a crea încredere și spirit de echipă

  Competenţe organizaţionale/manageriale

  • Capacitatea de analiza rapid și eficient sarcinile
  • Spirit analitic
  • Bune competențe organizatorice și de lucru în echipă dobândite în cadrul activității de șef al direcției juiridice

  Certificări: 

  Atestat pentru desfășurarea activității de mediator, obținut la 06.05.2014